JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fiskal - en väg till domaryrket

Fiskal är en befattning under domarutbildningen. Under tiden som fiskal får du goda kunskaper i kvalificerat juridiskt arbete och god kännedom om hur du bemöter människor i olika situationer.

Som fiskal får du döma i mål som inte är alltför svåra och bidrar på så vis till att den enskilde får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i en opartisk prövning. Det är ett ansvarfullt arbete där du får inblick i människors liv, alltmedan du bereder mål på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du är också ansvarig för eller delaktig i rättens överläggningar till domar och beslut, där du både bjuder in till och bidrar till diskussionerna.

Som fiskal utför du ett viktigt arbete. Inledningsvis får du i en överrätt bereda mål för avgörande och föredra förslag till domar eller beslut. Efter minst ett år får du döma i enklare mål i underrätt, men du är fortfarande under utbildning.

Som fiskal dömer du under eget ansvar, ensam eller tillsammans med andra domare. Under din tid på domstolarna kommer du att få grundliga kunskaper inom olika områden.

Tre år som fiskal

Fiskalstiden är tre år. Du arbetar i överrätt under ett år och därefter i underrätt i minst två år. Du arbetar tillsammans med andra fiskaler, notarier, domstolhandläggare och rådmän i medborgarnas tjänst och medverkar till att domstolarna kan fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt. Du utför ditt arbete på ett opartiskt och objektivt sätt och bidrar till att mål och ärenden utreds på det sätt som krävs.

Adjungerad ledamot

Efter tiden som fiskal arbetar du under ett år som adjungerad ledamot i en överrätt. Där kommer du att delta som domare vid föredragningar och förhandlingar och få möjlighet att skriva egna domar och beslut tillsammans med ordinarie domare.

Som adjungerad ledamot lär du dig ännu mer om domstolarnas arbetssätt och får alltmer avancerade uppgifter, vilket utvecklar dig i din yrkesroll som domare.

Efter ett år som adjungerad ledamot är du färdigutbildad domare och din titel är då hovrättsassessor eller kammarrättsassessor.
Senast ändrad: 2018-02-05

Detta krävs för att bli fiskal:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Juristexamen
  • Notariemeritering

Det här önskar vi:

  • Du är självgående och initiativrik med gott omdöme.
  • Du ska arbeta flexibelt, noggrant och med en hög ansvarskänsla.
  • Du är effektiv, ser helheten och kan arbeta opartiskt och objektivt.