JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förstärkningsstyrkan

Inom Sveriges Domstolar har man som domare möjlighet att tjänstgöra på olika domstolar runt om i landet för längre och kortare tider. Du arbetar då som förstärkningsdomare. Fullmaktsanställningen finns kvar på den domstol där du har din anställning, men som förstärkningsdomare arbetar du i de domstolar där det tillfälligt uppstår behov som inte har kunnat förutses eller gått att planera på längre sikt.

Sådana behov kan uppstå vid tillfällig arbetsbelastning när någon blir långvarigt sjuk, tjänstledig eller får ett internationellt uppdrag. Det kan således handla om både kortare och längre uppdrag. Som förstärkningsdomare har du ett lönetillägg och traktamente utgår i enlighet med gällande kollektivavtal.
Senast ändrad: 2018-02-05