JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Justitieråd – landets skickligaste jurister

Domarna i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen kallas justitieråd. De ingår i kretsen av landets främsta jurister och ska verka för en enhetlig rättstillämpning i Sverige.

På ett justitieråd ställs mycket höga krav vad gäller juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet. Målet är att justitieråden ska komplettera varandra med erfarenheter från olika juridiska områden.

Vägledande i framtiden

Justitieråden dömer i mål som blir vägledande för liknande mål i framtiden – så kallade prejudikat.

Dömer tillsammans

När prejudikat meddelas har det skett genom ett kollegialt dömande. Det betyder att flera justitieråd dömer tillsammans och bidrar till domen med sina olika kunskaper. Det kollegiala dömandet innefattar ett sam­arbete med andra, men med bibehållen integritet för den enskilde domaren.

Ett justitieråd står för sina egna uppfattningar och ställningstaganden men måste också kunna presentera sina argument och överväga kol­legornas synpunkter. De mångsidiga diskussionerna och bedömningen av målets alla aspekter ger de bästa förutsättningarna för ett avgörande som blir vägledande och står sig över tid.
Senast ändrad: 2018-02-05

Detta krävs för att bli justitieråd:

För att bli utsedd till justitieråd av regeringen krävs en gedigen erfarenhet av juridiskt arbete. De personer som kan bli aktuella har ofta arbetat som ordinarie domare, åklagare, advokat eller på högre befattningar inom universitetsvärlden.