JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådman

En ordinarie domare i en tingsrätt eller förvaltningsrätt kallas rådman. Arbetsfältet är brett och rör mycket av det som förekommer i ett samhälle.

Om du utnämns till rådman varar anställningen tills du går i pension. Det krävs mycket speciella skäl för att en domare ska skiljas från sin anställning. Men i vissa fall kan du vara tjänstledig för att utföra andra uppdrag.

Du behöver inte ha fullgjort hela domarutbildningen för att bli rådman. Arbete som exempelvis advokat eller åklagare kan också göra dig meriterad för en anställning som rådman. Ytterligare en merit är om du arbetat som så kallad extern adjunkt på domstol, det vill säga. genomgått kvalificerad praktik under viss tid på domstolen. Motsvarande anställning till rådman kallas inom överrätt för hovrättsråd eller kammarrättsråd.
Senast ändrad: 2018-02-05

Detta krävs för att bli rådman:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Juristexamen
  • Notariemeritering
  • Domarutbildning, alternativt annat kvalificerat juridiskt arbete
  • Juridisk erfarenhet