JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan om domaranställning

För ansökan om domaranställning finns en särskilt framtagen blankett.

Om du inte redan är ordinarie domare ska du till ansökan bifoga handlingar som utvisar att de formella behörighetskraven är uppfyllda:

  • Bevis om medborgarskap, beställs från Skatteverket i form av särskilt personbevis.
  • Konkursfrihetsbevis, beställs från Bolagsverket i Sundsvall.
  • Intyg om att du inte är satt under förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, intygas genom en stämpel på personbeviset av Överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.
  • Om du inte är eller har varit advokat, kronofogde, notarie i domstol eller åklagare ska du till ansökan även bifoga bevis om avlagd examen (se Behörighetskrav).

Ingivna behörighetshandlingar kan, så länge de vid ansökningstillfället inte är äldre än ett år, åberopas även vid en senare ansökan om anställning. Tidsgränsen gäller inte för bevis om avlagd examen.

Om du har frågor kring din ansökan, kontakta gärna Domarnämndens kansli.

 
Senast ändrad: 2014-08-14