JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prenumeration och intresseanmälan

Prenumerera på lediga anställningar

Med hjälp av Domstolsverkets prenumerationstjänst får du information via e-post när nya anställningar annonseras ut. Här skapar du prenumerationen.

Generell intresseanmälan

Du kan även göra en generell intresseanmälan för anställningar som ordinarie domare. En intresseanmälan kan avse en viss typ av anställning, t.ex. lagman i kammarrätt, eller flera typer av anställningar. Den kan också begränsas till domstolar i en viss region. Om en anställning som omfattas av en intresse- anmälan blir ledig underrättas du av Domarnämndens kansli och får då ta ställning till om du vill söka anställningen.

En intresseanmälan görs till Domarnämnden antingen per e-post: domarnamnden@dom.se, eller per post: Box 2330, 103 18 Stockholm. Ange vilken typ av anställning och/eller domstol/-ar som anmälan avser samt dina kontaktuppgifter.

Om du har frågor kring generella intresseanmälningar, kontakta gärna Domarnämndens kansli.
Senast ändrad: 2014-03-28