JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domarnämndens ledamöter

Domarnämndens ledamöter och ersättare förordnas för en tid av högst fyra år. Riksdagen väljer ledamöter och ersättare som ska representera allmänheten. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen. Domarnämnden har från och med 1 januari 2019 följande sammansättning:

Ordinarie ledamot  

Personlig ersättare

Lagmannen
Victoria Bäckström

Lagmannen
Annika Lowén

Justitierådet
Per Classon

Justitierådet
Svante O Johansson

Personaldirektören
Nicklas Lagrell

Generaldirektören
Gunnar Larsson

Hovrättspresidenten
Anders Perklev

Lagmannen
Johan Kvart

Advokaten
Anne Ramberg

Advokaten
Maria Billing

Kammarrättspresidenten
Thomas Rolén

Kammarrättspresidenten
Monica Dahlbom

Lagmannen
Eva Wendel Rosberg

Lagmannen
Karin Nacke

F.d. riksdagsledamoten
Susanne Eberstein

Riksdagsledamoten
Johan Büser

Riksdagsledamoten
Jessika Roswall

Riksdagsledamoten
Carl-Oskar Bohlin

 

En företrädare för Domstolsverket, vanligtvis generaldirektören, har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden.
Senast ändrad: 2018-12-17