JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsdomstolarna

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen är särskilda domstolar som inrättas den 1 september 2016. Domstolarna ska handlägga alla immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. 

Patent- och marknadsdomstolen kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt.

Typiska mål

Det kommer att förekomma olika typer av mål och ärenden i de nya domstolarna. Några exempel är:

  • ärenden om registrering av varumärke
  • mål om brott mot varumärkeslagen
  • mål om varumärkesintrång och upphovsrättsintrång
  • mål om skadestånd på grund av patentintrång
  • mål om konkurrensskadeavgift och marknadsstörningsavgift

Så kommer ett mål eller ärende att inledas

Många mål kommer att inledas genom en ansökan om stämning. Vissa ärenden kommer inledas genom en ansökan och andra genom ett överklagande av ett beslut från en förvaltningsmyndighet - till exempel Patent- och registreringsverket.

Så kommer målen och ärendena att avgöras

I vissa av domstolarnas mål och ärenden kommer enbart lagfarna domare att döma. I andra mål och ärenden kommer rätten bestå av både lagfarna domare och av ledamöter som antingen är tekniska eller ekonomiska experter.

Varför bildas de nya patent- och marknadsdomstolarna?

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden är i dag uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsätten och Marknadsdomstolen.

Mål och ärenden inom dessa områden tillhör de mest komplicerade och omfattande i svensk domstol. Enligt riksdagsbeslut handläggs dessa mål från och med den 1 september 2016 i de nya patent- och marknadsdomstolarna. En sådan samlad hantering ger möjligheter till en effektivare handläggning med ännu högre kvalitet.
Senast ändrad: 2016-03-03

Nya och pågående mål

De nya patent- och marknadsdomstolarna bildas den 1 september 2016 enligt riksdagsbeslut. Innan dess kan du inte vända dig dit. Om du redan har ett mål eller ärende som berörs av att de nya domstolarna bildas kommer du att få information kring detta.