JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ny rutin för betalning av ansökningsavgifter till tingsrätterna

Domstolsverket har utvecklat en betaltjänst för ansökningsavgifter. Betaltjänsten erbjuder betalsätten betalkort (Mastercard/Visa) och faktura. Tingsrätternas plusgiron kommer därför att avslutas.

Betaltjänsten medför en snabbare hantering, både för den som gör inbetalningen och för domstolen. Risken för att handläggningen fördröjs begränsas då tingsrätten får rätt avgift och korrekt information om inbetalningen. Samtliga ansökningsavgifter ska gå via betaltjänsten.

Vilka betalningsalternativ finns?

Betaltjänsten erbjuder betalsätten betalkort (Mastercard/Visa) och faktura. Betalkort är fördelaktigt då tingsrätten får omedelbar information om inbetalningen. Fakturainbetalning tar längre tid eftersom dessa behandlas av bankgirot.

Fakturan skapas omedelbart i betaltjänsten. På fakturan finns ett unikt OCR-nummer och information om till vilket bankgiro betalning ska ske. Med hjälp av OCR-numret kan inbetalningen styras till respektive tingsrätt och information om inbetalningen.

Ärendet/målet påbörjas först när tingsrätten fått ansökan och betalningen.

När börjar förändringen gälla?

Tingsrätternas plusgiron kommer successivt att stängas, med start 15 maj. Det är därför angeläget att ni redan nu börjar använda betaltjänsten https://betala.domstol.se/

Frågor?

Vid frågor, kontakta Domstolsverket via vår ekonomisupport: easupport@dom.se
Senast ändrad: 2017-05-09