JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ny centralmyndighet vid internationell delgivning

[2013-12-19] Domstolsverket

Den 1 januari 2014 flyttas den internationella delgivningsverksamheten från Regeringskansliet (Justitiedepartementet, BIRS) till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen blir därmed ny centralmyndighet för internationell delgivning och mottagande organ för vissa typer av internationella delgivningsärenden.

Mer information finns på länken http://www.regeringen.se/sb/d/16388

Senast ändrad: 2013-12-19