JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2013-12-12] Domstolsverket

Regeringen har 2013-12-12

utnämnt rådmannen JOHAN SANNER att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i kammarrätten i Göteborg

utnämnt rådmännen PEDER LILJEQVIST och MARTIN ALTENHAMMAR att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Malmö

utnämnt rådmannen MAGNUS HJORT och departementsrådet MONICA DAOSON att vara rådmän i Nacka tingsrätt

utnämnt kammarrättsrådet GUNILLA ERICSSON att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg

Senast ändrad: 2013-12-12

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar