JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mark- och miljödomstolarna har tagit över Statens va-nämnds uppgifter

Från och med den 1 januari 2016 har Statens va-nämnds uppgifter tagits över av mark- och miljödomstolarna. Statens va-nämnd har upphört.

Tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster handläggs nu av de fem mark- och miljödomstolarna vid Nacka tingsrätt, Umeå tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt, Växjö tingsrätt och Östersunds tingsrätt. För den som vill väcka talan enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller att en sådan talan ska väckas i behörig mark- och miljödomstol.

Mål som inte var avslutade den 31 december 2015 har överlämnats från Statens va-nämnd till den av landets fem mark- och miljödomstolar som är behörig. Avgörande för domstolarnas behörighet är i huvudsak den allmänna va-anläggningens lokalisering. För överklagade länsstyrelsebeslut avgör länsstyrelsens lokalisering.

Handlingar från Statens va-nämnd

Handlingar från Statens va-nämnd som har avslutats före den 1 januari 2016 tillhandahålls av Riksarkivet. För kontaktuppgifter, se Riksarkivets webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Se även samlingen av avgöranden från Statens va-nämnd som är principiellt intressanta.  

Mer information om mark- och miljödomstolarna

Mer information om mark- och miljödomstolarna, domsområdena och kontaktuppgifter till domstolarna.

Mark- och miljödomstolarnas webbplatser:

Nacka tingsrätt
Umeå tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Växjö tingsrätt
Östersunds tingsrätt
Senast ändrad: 2016-06-03

Statens va-nämnds avgöranden

Statens va-nämnd publicerade tidigare vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden på sin webbplats. Dessa avgöranden har nu publicerats på domstol.se istället.

Va-nämndens avgöranden