JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem är vem?

Huvudförhandling i tvistemål på hovrätten - vilka  deltar?

I förhandlingen deltar 

  • tre eller fyra juristdomare – varav en är ordförande
  • två nämndemän, i vissa mål som rör familjen
  • klaganden, alltså den som begärt att domstolen ska ta upp tvisten, och/eller klagandens ombud
  • motparten och/eller hans/hennes ombud

Ibland deltar

  • protokollförare, ofta en jurist på domstolen. Han eller hon skriver ner det som sägs under förhandlingen.
  • vittnen, alltså personer som kan styrka det som parterna hävdar.
  • tolk, om någon av parterna inte talar svenska eller är syn- eller hörselskadad.

Det kan också finnas åhörare. Eftersom förhandlingen oftast är offentlig får vem som helst vara med som åhörare. Ibland beslutar domstolen att förhandlingen eller delar av den ska ske bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.
Senast ändrad: 2017-03-10

Vad är huvudförhandling?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång kallas på en domstol huvudförhandling. Det innebär att domstolen kallar alla berörda parter till ett sammanträde.