JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Kraftig ökning av migrationsmål

Vi förbereder för att klara den massiva ökningen av migrationsmål. Antalet migrationsmål hos Sveriges Domstolar ser ut att fördubblas från 2015-2017.

Läs mer hur Sveriges Domstolar arbetar för att lösa situationen.  

Lagändring ger stärkt integritetsskydd

Den 1 oktober 2016 ändrades offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det är en förändring, som är avsedd att värna den personliga integriteten i det inledande skedet i en förundersökning.

Personuppgifter på den som är misstänkt för brott, eller den som blivit utsatt för brott, kan komma att omfattas av sekretess och kan därför inte lämnas ut utan särskild prövning.

Ett viktigt steg på vägen: Bli notarie.

Notarie i förhandlinssal
Information om notarianställningar.