JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. 

Webbplatsen domstol.se innehåller information som är generell för alla domstolar. Många domstolar har även egna webbplatser. Du hittar dem enklast genom Sök domstol.

Lagändring ger stärkt integritetsskydd

Den 1 oktober 2016 ändrades offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det är en förändring, som är avsedd att värna den personliga integriteten i det inledande skedet i en förundersökning.

Personuppgifter på den som är misstänkt för brott, eller den som blivit utsatt för brott, kan komma att omfattas av sekretess och kan därför inte lämnas ut utan särskild prövning.

Ett viktigt steg på vägen: Bli notarie.

Notarie i förhandlinssal
Information om notarieanställningar.