JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsdomstolar

Det är Migrationsverket som beslutar i ärenden om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap och andra liknande frågor. Om du får avslag av Migrationsverket kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolarna överprövar utlännings- och medborgarskapsärenden.

Var finns migrationsdomstolarna?

Migrationsdomstolarna finns i fyra av Sveriges förvaltningsrätter:

Överklaga till Migrationsöverdomstolen

Om du inte är nöjd med migrationsdomstolens avgörande, kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen som överprövar migrationsdomstolarnas avgöranden. Migrationsöverdomstolen finns i Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol.

Migrationsöverdomstolen är sista instans och besluten där blir vägledande avgöranden för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden.

För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning krävs att domstolen först har meddelat prövningstillstånd.

Hur går processen till?

Förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar och för utlännings- och medborgarskapsmålen är processen ungefär densamma som för andra mål som avser överprövning av myndighetsbeslut. I domstolen möts därför du och Migrationsverket som två parter. Men det finns viktiga skillnader. Utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap innehåller nämligen särskilda bestämmelser.
Senast ändrad: 2015-03-09

Mer information

Läs mer på Migrationsverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).