JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör.

För att hitta rätt tingsrätt, klicka på "Sök domstol".

  1. Beställ personbevis hos Skatteverket, tfn 020-567 000. Om du ringer, berätta att det gäller skilsmässa.
  2. Om ni är överens om att skilja er/upplösa det registrerade partnerskapet - använder ni blanketten "Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad" eller "Gemensam ansökan om upplösning av registrerat partnerskap". Om ni inte är överens - använd blanketten ”Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad” eller ”Ansökan om stämning angående upplösning av registrerat partnerskap”. Kontakta tingsrätten om du är osäker på hur du ska fylla i blanketten.
  3. Om ni har barn som är under 18 år gamla, ange om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Läs mer om vårdnad. Om bara en av föräldrarna ska ha vårdnaden, ange vem. Om du behöver hjälp kan du vända dig till en advokatbyrå.
  4. Betala in ansökningsavgiften på 900 kronor till tingsrättens PlusGirokonto. Du hittar kontonumret via "Sök domstol". Ange båda makarnas namn, personnummer, adress och telefonnummer samt att det gäller äktenskapsskillnad. Betalar du via Internet med ett begränsat fält för meddelande, ange att det gäller äktenskapsskillnad och den ena partens personnummer.
  5. Skicka eller lämna in blanketten till tingsrätten tillsammans med personbevis (bör inte vara äldre än tre månader).

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ingen särskild blankett behövs. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.
Senast ändrad: 2016-02-25
Hittade du det du sökte?

Vi vill utveckla vår webbplats. Ditt svar hjälper oss att bli bättre.