JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hanteringen av jävsfrågan i Pirate Bay-målet

[2009-05-20] Svea hovrätt

Det s.k. Pirate Bay-målet kom in till hovrätten den 18 maj. Målet har lottats på hovrättens avdelning 2, som enligt hovrättens arbetsordning har särskild inriktning på bl.a. upphovsrätt och andra s.k. immaterialrättsliga mål.

I målet har också väckts frågan om jäv mot ordföranden vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Invändningen om jäv grundas på bl.a. påstående om medlemskap och deltagande i vissa föreningar med anknytning till upphovsrättsliga intressen.

Hovrättens president har idag beslutat att den frågan ska avgöras på avdelning 1 i hovrätten. Skälen för detta är dels att jävsfrågan bör prövas av andra domare än de som senare kan komma att döma i målet, dels att det, med hänsyn till innehållet i jävs-invändningen, bedömts som lämpligt att jävsfrågan avgörs på en avdelning som inte har specialinriktning på upphovsrätt.

Efter beslut av avdelningens chef, hovrättslagmannen Anders Eka, kommer jävsfrågan att prövas av honom själv samt hovrättsråden Christina Jacobsson och Ulrika Beergrehn. Det kan upplysningsvis nämnas att ingen av dessa är eller har varit medlemmar i någon av de föreningar som är aktuella i målet.

Jävsfrågan kommer att hanteras med förtur.

Senast ändrad: 2009-05-20

För mer information kontakta:

Anders Eka
Hovrättslagman
08-561 670 21

Ragnar Palmkvist
Kanslichef
08-561 671 42