JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt förklarar nämndeman jävig att delta i handläggningen av Pirate Bay-målet

[2009-09-29] Svea hovrätt

Hovrätten har indelat ledamöter till den planerade huvudförhandlingen i Pirate Bay-målet. Några av de skiv- och filmbolag som för talan i målet har riktat invändning om jäv mot en av nämndemännen. Nämndemannen har vid en prövning förklarats jävig att delta i handläggningen av målet.

Hovrätten konstaterar i skälen för beslutet bl.a. att det framkommit att nämndemannen är anställd som produktutvecklare och innehar optioner i Spotify AB samt att några av de skivbolag som för talan i målet äger aktier i detta bolag. Hovrätten framhåller vidare att det för den verksamhet som bedrivs av Spotify AB - dvs. tillhanda-hållande av tjänster som innebär legalt tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddat material på Internet - uppenbarligen är av visst intresse hur utgången i målet blir. Dessa omständigheter är enligt hovrätten sådana att de sammantagna utgör skäl att ifrågasätta nämndemannens opartiskhet i målet. Jäv föreligger därför. Att nämndemannen för närvarande är föräldraledig från sin anställning har inte påverkat bedömningen. Inte heller det förhållandet att nämndemannen själv inte ansett att jäv föreligger.

Beslutet har fattats av hovrättslagmannen Jan Öhman samt hovrättsråden Ingela Perklev och Camilla Olsson. Beslutet är enigt. Det kan inte överklagas.

Senast ändrad: 2009-09-29

För mer information kontakta:

Jan Öhman
Hovrättslagman
08-561 669 70

Camilla Olsson
Hovrättsråd
08-561 669 72