JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt upphäver tingsrättens beslut om informationsföreläggande (ÖÄ 6091-09)

[2009-10-13] Svea hovrätt

Hovrätten har genom beslut idag upphävt Solna tingsrätts beslut att ålägga en internetleverantör att lämna ut namn och adress på en person som har en viss IP-adress. Enligt hovrättens bedömning har det inte visats sannolika skäl för upphovsrättsintrång. Hovrätten var dock inte enig i sitt beslut.

Vid Solna tingsrätt yrkade Bonnier Audio AB m.fl. (Ljudboksförlagen) att Perfect Communication Sweden AB (PCS) skulle föreläggas vid vite att ge Ljudboksförlagen information om namn och adress till den som registrerats som användare av en viss IP-adress. Enligt Ljudboksförlagen gjordes upphovsrättsligt skyddade verk tillgängliga för allmänheten via en ftp-server som använde sig av IP-adressen ifråga. Tingsrätten biföll yrkandet.

En fråga i målet är om de nya bestämmelserna i upphovs-rättslagen - som möjliggör att internetleverantörer föreläggs att lämna ut personuppgifter - står i strid med EG-rätten. På den punkten delar hovrätten tingsrättens bedömning att den svenska lagen är förenlig med EG-rätten. Hovrätten avslår också PCS:s yrkande om att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen.

Däremot kommer hovrätten till en annan slutsats än tingsrätten när det gäller frågan om det framkommit sannolika skäl för upphovs-rättsintrång. På denna punkt var den avgörande frågan om det upphovsrättsligt skyddade materialet överförts till allmänheten eller endast till en begränsad krets. Eftersom det krävts inloggnings-uppgifter för att få del av filerna med ljudböckerna och det inte finns någon utredning om spridningen av inloggningsuppgifterna, anser hovrätten att det inte visats sannolika skäl för att ljudböckerna gjorts tillgängliga för allmänheten.

Hovrätten upphäver därför tingsrättens beslut om informationsföreläggande. 

Två ledamöter är skiljaktiga och vill fastställa tingsrättens beslut.

Senast ändrad: 2009-10-13

För mer information kontakta:

Kristina Boutz
Hovrättslagman
08-561 675 11

Ulrika Ihrfelt
Hovrättsråd
08-561 675 13

För beställning av avgörandet:
Svea hovrätts arkiv
08-561 673 30