JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtal väckt i målet åklagaren mot Göran Lindberg

[2010-06-23] Södertörns tingsrätt

Åtal har i dag väckts vid Södertörns tingsrätt mot Lindberg för ett fall av grov våldtäkt, tre fall av våldtäkt, ett fall av förberedelse till grov våldtäkt mot barn alternativt förberedelse till grov våldtäkt, tio fall av koppleri, sju fall av köp av sexuell tjänst och ett fall av försök till köp av sexuell tjänst. Mot tre andra tilltalade har åtal väckt för köp av sexuell tjänst och i ett fall försök därtill.

Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling under elva förhandlingsdagar med början tisdagen den 29 juni. Därefter kommer huvudförhandlingen att pågå den 30 juni, den 2, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 19 och 20 juli.

I den här typen av mål, sexualbrott, förordnar tingsrätten oftast om att förhandlingen ska ske bakom stängda dörrar, dvs. allmänheten får inte närvara. Åklagarens och målsägandenas yrkanden samt de tilltalades inställningar till yrkandena brukar dock vara offentliga. Beslut i dessa frågor kommer att fattas av rätten när förhandlingen har inletts.

Begäran om att få ut förundersökningen har inkommit. På grund av det stora materialet kommer tingsrätten att göra den sekretessprövning som blir nödvändig. Tidigast på måndag den 28 juni kan eventuella handlingar lämnas ut. Ansökan om stämning är offentlig och kan beställas genom att kontakta tingsrätten.

Åklagare i målet är t.f. chefsåklagaren Håkan Roswall, Riksenheten för polismål, Malmö.

Målsägandebiträde för de elva målsägandena är Caroline Reiner (för fyra av dem), Elisabeth Massi Fritz, Berenike Alfvén, Jan Kyrö, Max Fredriksson, Anne-Charlotte Westlund och Sofia Björksten (för två av dem). 

Offentlig försvarare är, för Lindberg, advokaten Karl Harling. Advokaten Anders Pethrus är förordnad för en av de tre övriga åtalade.

Senast ändrad: 2010-06-23

För mer information kontakta:

Lars Tomth
rådman
08-561 662 58

Anna Hempel
tingsfiskal
08-561 662 62

Monika Törngren
domstolssekreterare
08-561 660 14