JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i det s.k. Pirate Bay-målet börjar den 28 september 2010 (B 4041-09)

[2010-09-09] Svea hovrätt

Huvudförhandling i det s.k. Pirate Bay-målet börjar i Svea hovrätt den 28 september 2010 kl. 9.30. Förhandlingen fortsätter med följande förhandlingsdagar: 29/9, 1/10, 4/10, 5/10, 8/10, 11/10, 12/10 och 15/10. Förhandlingen kommer att äga rum i sal 14 i Schering Rosenhanes palats vid Birger Jarls torg 10.

Rättens ledamöter kommer att vara hovrättslagmannen Kristina Boutz, ordförande, hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt, referent, tf. hovrättsassessorn Ulrika Persson samt nämndemännen Juan Garay och Peter Michanek.

För att kunna uppskatta behovet av platser för press ombeds representanter från media som önskar närvara att kontakta Svea hovrätt per e-post svea.avdelning.2@dom.se senast torsdagen den 17 september 2010 kl. 9.00. Därefter kommer hovrätten att, om nödvändigt, fatta beslut om hur platserna ska fördelas.

För att få kopia av förhandlingsplanen och eventuella senare ändringar, annan skriftlig information samt hovrättens kommande dom bör anmälan med uppgift om aktuell e-postadress göras på samma sätt.

Senast ändrad: 2010-09-10

För mer information kontakta:

Ulrika Ihrfelt
Hovrättsråd
08-561 675 13

Elias Cansu
Hovrättsfiskal
08-561 675 08

Elisabeth Rosendahl
Domstolssekreterare
08-561 675 03