JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt avslår Julian Assanges överklagande av häktningsbeslutet (Ö 9363-10)

[2010-11-24] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag beslutat att avslå Julian Assanges överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att häkta honom. Hovrätten gör i vissa delar andra bedömningar än tingsrätten gjort men anser att skäl till häktning fortfarande föreligger.

Julian Assange häktades den 18 november i år av Stockholms tingsrätt som på sannolika skäl misstänkt för bl.a. våldtäkt. Svea hovrätt har idag prövat överklagandet och beslutat att avslå det. Hovrätten gör på samma sätt som tingsrätten bedömningen att Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för ett fall av olaga tvång och två fall av sexuellt ofredande. Beträffande ett fall av sexuellt ofredande bedöms misstankegraden inte vara tillräckligt stark. Tingsrätten fann att det förelåg  sannolika skäl för misstanke om våldtäkt - hovrätten delar tingsrättens bedömning med den justeringen att våldtäkten bedöms som mindre grovt brott brott.

Senast ändrad: 2010-11-24

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41