JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten tillåter viss kameraövervakning i gymnasieskolor

[2011-01-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm tillåter kameraövervakning av elevskåp men inte av korridorer, lektionssalar och liknande utrymmen. Det framkommer i två domar som avgjorts idag.

Kammarrätten har avgjort två domar som rör kameraövervakning inomhus i två gymnasieskolor. Det är utbildningsnämnden i Stockholms stad som, för att minska skadegörelse och stölder, vill kameraövervaka bland annat allrum, korridorer och elevskåp. 

Kammarrätten anser att kameraövervakning av lektionssalar, korridorer och liknande utrymmen generellt sett måste betraktas som ett intrång i elevers och skolpersonals personliga integritet. För att kameraövervakning inte ska vara kränkande enligt personuppgiftslagen ska det stå klart att det finns ett påtagligt behov av en sådan övervakning och att alternativa åtgärder prövats men visat sig vara otillräckliga. Behovet av övervakning ska också väga tyngre än de enskildas integritetsintresse.

Kammarrätten konstater att utbildningsnämnden i Stockholms stad har visat att det finns ett påtagligt behov av att skydda elevskåp mot bland annat stölder i berörda gymnasieskolor och de kameror som endast riktats mot och övervakar skåpen inte utgör en kränkning av enskildas personliga integritet. Kammarrätten ger därför utbildningsnämnden rätt att ha övervakningskameror som riktar sig mot elevskåpen, men tillåter inte i dessa mål kameror som t ex övervakar bibliotek och allrum.

Senast ändrad: 2011-01-25

För mer information kontakta:

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07

Målnummer 6807-09 och
6808-09