JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i "Manga-målet"

[2011-01-28] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet mot den man som av Uppsala tingsrätt dömdes för barnpornografibrott därför att han innehaft 51 tecknade s.k. mangabilder.

Hovrätten konstaterar i domen att brottsbalkens förbud mot innehav av pornografiska bilder som skildrar barn omfattar alla slags bilder, även tecknade. Skälet till att det straffbara området har utsträckts till att gälla även tecknade bilder är att sådana bilder anses kränkande för barn över huvud taget och inte bara för det barn som kan ha använts som modell.

Efter en genomgång av utredningen i målet har hovrätten kommit fram till att det beträffande fyra bilder inte med tillräcklig grad av säkerhet kan slås fast att de föreställer barn i lagens mening. Hovrätten har vidare gjort den bedöm-ningen att det beträffande åtta bilder är tveksamt om de är pornografiska i den mening som avses i straffbestämmelsen om barnpornografibrott. Beträffande övriga 39 bilder finner hovrätten att de ur ett straffrättsligt perspektiv är att bedöma som pornografiska bilder av barn.

Hovrätten dömer därför, liksom tingsrätten, den åtalade mannen för barnpornografibrott, ringa brott, till dagsböter.

För beställning av domen:
Svea hovrätts arkiv, tel. 08-561 673 30.

 

 


 

Senast ändrad: 2011-01-28

För mer information kontakta:

Christina Jacobsson
Hovrättsrådet
08-561 670 27

Fredrik Wersäll
Hovrättspresidenten
08-561 671 41

Erik Hällströmer
Tf. Hovrättsassessorn
08-561 670 44