JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Migrationsöverdomstolen: Det råder inre väpnad konflikt i södra och mellersta Somalia

[2011-02-24] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen har i dag beslutat att en somalisk man får uppehållstillstånd i Sverige på grund av att det för närvarande råder inre väpnad konflikt i södra och mellersta Somalia och då mannen saknar ett internt flyktalternativ.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det i nuläget inte är möjligt att begränsa prövningen av om det föreligger en inre väpnad konflikt mot endast vissa delar av södra och mellersta Somalia. Detta mot bakgrund av stridernas omfattning, karaktär, geografiska spridning och de följder dessa har för civilbefolkningen samt avsaknaden av mer utförlig information om förhållandena i södra och mellersta Somalia.

Migrationsöverdomstolen finner att det för närvarande råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt i utlänningslagens mening i hela södra och mellersta Somalia, det vill säga i de delar av Somalia som inte utgörs av Somaliland och Puntland. Domstolen konstaterar att den somaliska mannen inte har något internt flyktalternativ eftersom han saknar anknytning till Somaliland och Puntland. Han är därför i behov av skydd utanför hemlandet och har rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Senast ändrad: 2011-02-24

För mer information kontakta:

Birgit Råberg
kammarrättsråd
08-561 694 68

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07

Målnummer UM 10061-09