JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Man döms till fängelse i omfattande sexualbrottmål

[2011-03-02] Helsingborgs tingsrätt

Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 36-årig man för 39 fall av sexualbrott mot barn. Mannen döms till tre och ett halvt års fängelse.

Tingsrätten har i ett stort mål rörande sexualbrott mot barn nu dömt en 36-årig man till fängelse i tre och ett halvt år. Den fällande domen avser ett fall av våldtäkt mot barn, tre fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, fem fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, sju fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och tjugotre fall av sexuellt ofredande. Fängelsestraffets längd har bestämts utifrån att flera av brotten var för sig inte har några höga straffvärden samt Högsta domstolens praxis för sammanläggning av straffvärden. Mannen har tidigare dömts för våldtäkt mot barn. Det återstående fängelsestraffet om åtta månader från den domen förverkas, vilket rent faktiskt innebär att han nu ska avtjäna ett sammanlagt fängelsestraff på fyra år och två månader. 

Brotten har huvudsakligen initierats och begåtts via internetkontakter. Åklagaren har i samtliga poseringsåtal påstått att brottet varit grovt. Endast i de fall där poseringen samt omständigheterna kring denna varit sådana att beteendet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet har brotten emellertid bedömts som grova. 36-åringen ska även betala skadestånd på sammanlagt 385 000 kr.

Tingsrätten har ogillat några av de åtalade gärningarna, bland annat åtalet för kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming. Beträffande det sistnämnda åtalet har målsäganden vid huvudförhandlingen berättat att hon aldrig haft för avsikt att träffa den åtalade.
- Om någon ska kunna fällas för kontakt med barn i sexuellt syfte krävs en gemensam viljeinriktning, alltså att båda parter har för avsikt att träffas. Eftersom det inte var fallet här har tingsrätten ogillat den åtalspunkten, säger rådman Lars-Olle Larsson.

Senast ändrad: 2011-03-02

För mer information kontakta:

Lars-Olle Larsson
Rådman
042-19 97 44

Karoline Fridolf
Rådman
042-19 97 18

Målnummer: B 5769-09