JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2011-04-08 I MÅL B 2623-09

[2011-04-10] Ystads tingsrätt

Ystads tingsrätt har idag dömt en 47-årig man från Ystad för grov mordbrand m.m. till fängelse i åtta år.

Enligt domen har mannen natten mellan den 1 och 2 december 2010 uppsåtligen anlagt brand på två ställen på vinden till en hyresfastighet i centrala Ystad. Branden har inneburit en påtaglig fara för de i huset boendes – 17 personer – liv och hälsa liksom fara för omfattande förstörelse av annans egendom. Mannen hävdar att han är oskyldig.

I motiveringen i skuldfrågan anförs i domen avslutningsvis följande. Vid en sammanfattande bedömning finner tingsrätten att det genom den bevisning som åklagaren lagt fram är ställt utom rimligt tvivel att det är den 47-årige mannen som anlagt branden. Branden har inneburit en påtaglig fara för de i huset boendes liv och hälsa liksom fara för omfattande förstörelse av annans egendom, vilket mannen måste ha insett. Mannen ska därför dömas för mordbrand. När det gäller rubriceringen av brottet ger tingsrätten denna motivering. Branden har anlagts i ett hyreshus i centrala Ystad nattetid, då de boende i huset kan förväntas sova, och på två ställen i ett låst vindsutrymme, vilket inneburit att den varit mera svårupptäckt än annars. Mannen har därför på ett hänsynslöst sätt utsatt de 17 hyresgästerna för en påtaglig fara för deras liv och hälsa. Tingsrätten har på grund av det anförda funnit att brottet bör rubriceras som grov mordbrand.

Den 47-årige mannen var sedan tidigare åtalad för 20 andra brott, och även åtalet i dessa delar har avgjorts genom denna dom. Åtalet har ogillats i de delar som avsåg olaga hot, ofredande, hot mot tjänsteman och även delvis när det gäller förgripelse mot tjänsteman. Han döms dock för ringa narkotikabrott, våldsamt motstånd, förgripelse mot tjänsteman i ett fall och förolämpning.

När det gäller påföljden har tingsrätten, med särskilt beaktande av den fara som gärningen inneburit för de 17 hyresgästerna i huset, gjort den bedömningen att straffvärdet för den grova mordbranden uppgår till fängelse åtta år. Vidare konstaterar tingsrätten bl.a. att det förhållandet att mannen tidigare dömts för försök till mordbrand i två fall inte bör påverka straffmätningen eftersom de brotten begicks för drygt fem år sedan och att de brott som mannen döms för utöver den grova mordbranden inte har någon nämnvärd betydelse vid bedömningen av det samlade straffvärdet och därför inte bör påverka straffmätningen. Tingsrätten har därför kommit fram till att straffet ska bestämmas till fängelse åtta år.

Tingsrätten har också dömt ut skadestånd med 10 000 kr till var och en av de sju målsägande som begärt ersättning för den kränkning som den grova mordbranden inneburit.

Ordförande i målet har varit lagmannen Urban Sandén. Domen är enhällig. 

Senast ändrad: 2011-04-12

För mer information kontakta:

Urban Sandén
lagman
tillgänglig mellan kl. 14.45-15.45 tfnnr. 0411-691 11