JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige har idag meddelat dom i det s.k. IFK-målet.

[2008-10-02] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige har idag meddelat dom i det s.k. IFK-målet. Den åtalade fotbollsspelaren frias helt, liksom i tingsrätten. Hovrätten dömer en tidigare styrelseledamot i IFK Göteborg för medhjälp till grovt skattebrott, grov förskingring och anstiftan av grov trolöshet mot huvudman till fängelse ett år och tre månader. Hovrätten dömer den tidigare klubbdirektören för bl.a. grovt skattebrott, medhjälp till grovt skattebrott, grov förskingring och grov trolöshet mot huvudman till fängelse ett år och sex månader.

Domen mot styrelseledamoten och klubbdirektören innebär en skärpning i förhållande till tingsrättens dom.

Skattebrotten har samband med att en s.k. sign on fee till en fotbollsspelare (som inte varit åtalad) betalades i form av en gåva på ca 1,25 miljoner kr från styrelseledamoten. Hovrätten bedömer att styrelseledamoten och klubbdirektören begick grovt skattebrott avseende arbetsgivaravgifter och att klubbdirektören begick medhjälp till grovt skattebrott avseende inkomstskatt på beloppet. Hovrätten konstaterar i domskälen att fotbollsspelaren som fick sign on feen hölls ovetande om att han inte fick betalt i korrekt ordning från sin arbetsgivare.

Förskingrings- och trolöshetsbrotten avser att styrelseledamoten och klubbdirektören tillsammans utnyttjade sin ställning i föreningen för att tillföra styrelseledamo-ten 1 350 000 kr utan att han hade rätt till det. Utbetalningen skedde i förtäckt form på ett sätt som även orsakade IFK en felaktig skattekostnad.

Senast ändrad: 2008-10-02

För mer information kontakta:

Nanna Töcksberg
Hovrättsråd, avd 4
Tfn direkt: 031-701 23 36