JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

I de vid Hovrätten för Västra Sverige uppmärksammade målen som rört överklagade domar från Varbergs tingsrätt och Ystads tingsrätt dömer hovrätten den åtalade mannen för sexuellt utnyttjande av underårig, övergrepp i rättssak och våldtäkt

[2008-10-10] Hovrätten för Västra Sverige

Varbergs tingsrätt ogillade åtalet för sexuellt utnyttjande av underårig och övergrepp i rättssak. Hovrätten ändrar den domen och fäller den åtalade mannen för dessa brott.

Ystads tingsrätt fällde den åtalade mannen för våldtäkt. Hovrätten gör ingen ändring i denna del.

Hovrätten gör bedömningen att den bevisning åklagaren lagt fram vid rättegången har varit tillräcklig för att styrka att den åtalade mannen gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig, övergrepp i rättssak och våldtäkt. Hovrätten anser att målsägandena är trovärdiga och att deras uppgifter, som på samtliga punkter fått starkt stöd av övrig bevisning, är tillförlitliga. De svagheter i utredningen som försvaret pekat på är enligt hovrättens mening inte av sådan betydelse att de påverkar den bedömningen.

Hovrätten bestämmer straffet för samtliga gärningar till fängelse 2 år och 6 månader. Hovrätten tar därvid hänsyn till att det gått lång tid sedan våldtäkten begicks och straffet blir därför kortare än vad som annars skulle ha skett.

Den åtalade mannen ska betala skadestånd till den lilla flickan med 110 000 kr och till den s.k. barnflickan med 87 035 kr.

Eftersom det finns risk för att den åtalade mannen flyr utomlands beslutar hovrätten att häkta honom.

Senast ändrad: 2008-10-10

För mer information kontakta:

Jennie Mellbin
hovrättsråd
031-701 23 00

Hovrättens målnummer
B 2019-07
B 2414-08