JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Migrationsdomstolen beviljar Adil Hakimjan uppehållstillstånd som flykting

[2009-02-18] Migrationsdomstolen vid Länsrätten i Stockholms län

- Det sätt på vilket Adil Hakimjan förmåtts söka skydd, familjeanknytningen och skälen av humanitär natur gör att migrationsdomstolen vid en samlad bedömning finner tillräckligt starka skäl för att göra undantag från första asyllandsprincipen och bevilja honom uppehållstillstånd som flykting, säger Carl-Otto Schéle, chefsrådman och domare i målet.

Migrationsdomstolen anser att hänsyn måste tas till det sätt på vilket han förmåtts söka asyl i Albanien. Även om en flykting i princip inte har någon rätt att välja asylland kan det rimligen inte godtas att en flykting, på sätt som skett i detta fall, mer eller mindre tvingas att söka asyl. Adil Hakimjan har här uppgivit att han av amerikanska myndigheter ställts inför valet att söka asyl i Albanien eller vara kvar i fortsatt fångenskap på Guantánamo. Detta utgör omständigheter som inte kan jämföras med att en flykting bör söka asyl i det första land han kommer till under sin flykt.

Adil Hakimjans familjeanknytning till en syster i Sverige har också vägts in i bedömningen. Både migrationsdomstolen och Migrationsverket anser att släktskapet numera är styrkt av den DNA-undersökning som genomförts. De är således att betrakta som syskon. Systerns familj är den enda släkt han har utanför Kina.

Migrationsdomstolen framhåller i sin bedömning även skäl av humanitär natur. Han har varit berövad friheten under nästan fem år under mycket pressade och speciella förhållanden. Hans erfarenheter de senaste åren kan inte betraktas som annat än udda och ömmande.

Efter en samlad bedömning av omständigheterna i målet beviljas Adil Hakimjan uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Länk till domen (pdf)

Senast ändrad: 2009-02-18

För mer information kontakta:

Carl-Otto Schéle
Chefsrådman
08-561 686 05 (tillgänglig från 19/2)

Richard Ljungqvist
Chefsrådman
08-561 688 34

Roger Olausson
Informatör
08-561 686 18