JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälp och taxor 2015

Årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Om ett mål eller ärende pågår vid domstol, beslutar domstolen i frågor om rättshjälp. I annat fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten. Biträdet får dock besluta om utredning.

För stunden är den tryckta upplagan slut men vi är i färd med att trycka upp nya.

Utgiven:  12 december 2014
Typ:  Informationsbroschyr
Senast ändrad: 2015-05-28