Telefon, växel
0322-793 00
Myndighetschef
Jörgen Nilsson
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Södra Ringgatan 23, 441 33 Alingsås
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 126, 441 23 Alingsås
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Västra Götalands län: Ale, Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda.
Leveransadress
Södra Ringgatan 23, 441 33 Alingsås
Alingsås tingsrätt exteriort

Öppettider

Måndag till fredag från kl. 08.00 och fram till förhandlingarnas slut, dock alltid till kl. 16.00. Öppethållandet kan inskränkas t. ex. under dag före helgdag.

Ändrade öppettider

Fredagen den 1 november 2019 stänger tingsrätten kl 12.00.