Veckans brottmål

Nedan kan Ni se vilka brottmålsförhandlingar som planeras hållas vid Alingsås tingsrätt, klicka på filen för respektive vecka för att få upp aktuell lista.

Tänk på att förtursmål som sätts ut med kort varsel kanske inte finns med på aktuella listor. Mål som av någon anledning ställs in efter att listorna publicerats stryks inte från utlagda listor. Mål kan bli inställda med kort varsel.

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig. För närvarande tar vi inte heller emot studiebesök.

Med anledning av detta har vi valt att inte publicera veckans brottmål.

Förhandlingar ställs även in i större omfattningar än tidigare.

Vill du försäkra dig om att förhandlingen äger rum, vänligen kontakta tingsrätten 0322-793 00 eller via e-post alingsas.tingsratt@dom.se

 

 

 

Uppdaterad
2019-03-18