Betänketid och fullföljd

Reglerna om äktenskapsskillnad bygger på principen att om en make vill skiljas så ska domstolen respektera detta. Därför behöver du inte ange några särskilda skäl till varför du vill skiljas.

I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa:

  1. Om båda eller någon av ervaraktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.
  2. Om en av er eller båda begär betänketid.
  3. Om bara en av er vill skiljas.

Detta följer av lagen och står i äktenskapsbalken. Syftet med betänketid är att motverka förhastade skilsmässor.

Tingsrättens beslut om betänketid skickas till er båda.

Betänketid i minst ett halvår

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. Tiden räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot stämningen.

  • Om anledningen till betänketid är att någon av er eller båda bor tillsammans med barn under 16 år eller att bara en av er vill skiljas kan domstolen i vissa fall ändå döma till äktenskapsskillnad utan betänketid.
  • Om ni har levt isär de senaste två åren har ni rätt till skilsmässa utan betänketid.
  • Ni ska då bifoga ett intyg från någon som känner till era förhållanden och som kan intyga att ni inte bott tillsammans de senaste två åren (så kallat särlevnadsintyg). Intyget bör skrivas under av två vuxna personer som känner er väl och vet att ni inte bott tillsammans.

Begära att skilsmässan fullföljs

När minst 6 månader har gått kan ni, tillsammans eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan om ni fortfarande vill skilja er. Exakt datum står på tingsrättens beslut om betänketid.

  • Har ingen av er begärt fullföljd senast efter 12 månader skriver tingsrätten av målet och ni fortsätter att vara gifta.
  • Vill ni skiljas efter att tingsrätten har skrivit av målet måste ni ansöka på nytt och betala ny ansökningsavgift.
Publicerad
2018-11-23
Uppdaterad
2019-09-16

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll