Har jag alltid rätt att ta ut en hyra som täcker mina faktiska kostnader för bostadsrätten, enligt jordabalkens regler?

Vad du som äger bostadsrätten betalar till föreningen och vad du har för lånekostnader har ingen betydelse vid en prövning enligt jordabalkens regler. Det är i stället lägenhetens bruksvärde som är utgångspunkten för vad som är skälig hyra.

Den bostadsrättshavare som har låga kostnader kan alltså tjäna på uthyrningen, medan den som har en faktisk kostnad som överstiger skälig hyra inte kan få någon kompensation för det.