Ansök

Ansökan ska vara skriftlig och den är kostnadsfri.
 1. 1

  Fyll i blankett eller skriv ett brev

  Fyll i blanketten Ansökan HN1 eller skriv ett brev.

  Detta ska din ansökan innehålla

  Oavsett om du väljer att använda blanketten eller skriva ett brev ska din ansökan innehålla följande uppgifter:

  • Ditt namn, person- eller organisationsnummer och adress. Skriv också telefonnummer och e-postadress.
  • Om du har ett ombud, skriv hans eller hennes kontaktuppgifter.
  • Motpartens namn, adress och telefonnummer.
  • Adress och fastighetsbeteckning för den bostad, lokal eller det arrende ärendet gäller.
  • Vad du yrkar på, det vill säga hur du vill att nämnden ska besluta. Var så tydlig och konkret som möjligt.
  • De omständigheter som du hänvisar till som stöd för yrkandet. Beskriv också anledningen till att du ansöker och vad du och din motpart är oeniga om.
 2. 2

  Skicka med kopior på handlingar

  Skicka med kopior på handlingar som har med saken att göra: kontrakt, brev mellan dig och motparten och annan skriftlig bevisning.

 3. 3

  Skicka till nämnden

  Skicka din ansökan till den hyresnämnd där fastigheten ligger.

  Om du inte vet vilken nämnd det är kan du söka efter det genom att fylla i fastighetens postnummer. Klicka på "Sök på postnummer" och fyll i postnumret i rutan så får du kontaktuppgifter till "din" hyres- och arrendenämnd.

OBS! Du behöver bara skicka ett exemplar av ansökan och övriga handlingar.

För att hjälpa dig skriva en så fullständig ansökan som möjligt så har vi under vissa områden skrivit mer specifika instruktioner här på webbplatsen. 

Uppdaterad
2019-09-16