Skälig hyra vid uthyrning i andra hand

Här berättar vi vilka regler som gäller för hyressättning när du hyr ut i andra hand.

När du hyr ut din hyresrätt i andra hand är det reglerna i 12 kap jordabalken som gäller. Det kapitlet kallas ibland för hyreslagen.

Vilken hyra kan du ta ut?

När du hyr ut en hyreslägenhet i andra hand har du normalt rätt att ta ut samma hyra som du själv betalar.

Om du hyr ut lägenheten möblerad har du rätt att göra påslag på hyran. Ofta kan du använda den hyra som du själv betalar som utgångspunkt för vad som är skälig hyra.

En oskälig hyra kan sänkas

Är du andrahandshyresgäst och har betalat en oskälig hyra, det vill säga du tycker att du betalat för mycket i hyra, kan du vända dig till hyresnämnden. Hos hyresnämnden kan du ansöka om att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Du kan också ansöka om att få hyran sänkt för den fortsatta hyrestiden.

Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till ett år tillbaka i tiden. Då räknar man från dagen då du ansökte om återbetalning.

Ansök senast tre månader efter du lämnat lägenheten

Du ska ansöka senast tre månader efter att du har lämnat lägenheten, det vill säga inom tre månader från den dag då hyresavtalet upphörde.

Du kan också ansöka om återbetalning redan under hyrestiden. Hyresnämnden fastställer då också hyresvillkoren för den hyrestid som återstår.

Gäller även företag och lokal

Dessa regler gäller för alla andrahandshyresgäster. Även ett företag har rätt att få tillbaka den del av hyran som är oskälig när man hyr en lokal.

När du hyr ut möblerad lägenhet

Du som hyr ut din lägenhet helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran. Men det finns ingen lagregel som säger hur mycket du får lägga på.

Hyresnämnden har ofta godkänt hyrespåslag på 10-15 procent för en fullt möblerad lägenhet. Men nämnden bedömer från fall till fall. Resultatet kan därför bli ett annat i ditt ärende.

Ibland ingår sådant som fri hushållsel eller parkeringsplats i andrahandshyran. Den som hyr ut har då rätt att lägga på en summa som motsvarar de faktiska kostnaderna för detta.

Andra regler för bostadsrätter

Hyran för bostadsrätter i andra hand regleras antingen av 12 kap jordabalken eller lagen om uthyrning av egen bostad. De lagarna skiljer sig åt när det gäller hyressättningen och rätten att få hyran sänkt med retroaktiv verkan.

Mer om att hyra ut bostadsrätt i andra hand hittar du under Bostadsrätter.

Publicerad
2019-04-01
Uppdaterad
2019-09-16