Överklaga beslut om mark och miljö

Beslut som fattats av en myndighet och som rör frågor om fastighet, plan- och bygg, vatten och avlopp samt miljöbalken överklagar du till mark- och miljödomstolen.

Så överklagar du

 1. 1
  Skriv ett överklagande

  Överklagandet ska innehålla:

  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
  • Uppgifter om beslutet som du vill överklaga: myndighet, ärendenummer, datum.
  • Den ändring du begär (yrkande).
  • Skälen till varför beslutet bör ändras.
 2. 2
  Skicka till myndigheten som beslutat

  Skicka överklagandet till den myndighet som fattade beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra och inom vilken tid du måste överklaga.

Publicerad
2019-10-28
Uppdaterad
2019-10-28