Så avgörs mål i mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens uppgift är att avgöra om myndigheten har följt lagen eller inte när den fattade det aktuella beslutet.

Så här går det till, från att ditt överklagande kommer in till oss tills att du får ett avgörande:

 1. Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  När du skickat ditt överklagande till myndigheten kontrollerar de att det kommit in i rätt tid. Därefter skickar de det vidare till mark- och miljödomstolen, tillsammans med handlingar som finns i ditt ärende.

  Handlingarna kommer in till domstolen, som prövar om du har rätt att överklaga. Har du inte det avvisas ditt överklagande och du får ett skriftligt besked om detta.

  Om du har rätt att överklaga registreras ditt ärende och blir därmed ett mål. 
  Du benämns från och med nu den klagande och myndigheten är din motpart.

 2. Målet utreds. Du kan få komplettera med fler uppgifter

  Om mark- och miljödomstolen behöver ytterligare information kan de skicka ditt överklagande till myndigheten och eventuella enskilda motparter. Dessa får då möjlighet att svara och komplettera.

  Det din motpart skickar in får du läsa och kommentera.

  All kommunikation sker skriftligt och dokumenteras nog. Skriftväxlingen pågår tills målet är så väl utrett att mark- och miljödomstolen kan fatta ett beslut.

  Det händer att mark- och miljödomstolen meddelar dom utan att du eller din motpart har fått några handlingar skickade till er.

  Domen skickas då direkt hem till dig som har överklagat.

 3. Ibland hålls muntlig förhandling och syn

  Ibland behöver domstolen se det som målet handlar om. Då gör de en så kallad syn på platsen.

  Ibland kan domstolen också besluta att parterna ska träffas och svara på frågor. Då kallas du, myndigheten och eventuella andra parter till en muntlig förhandling.

  Domstolen kan kalla till förhandling i domstolens egna lokaler eller på en närbelägen tingsrätt. Men det vanligaste är att förhandlingen hålls i ett kommunhus, församlingshem eller en bygdegård som ligger nära fastigheten som ska besökas.

 4. Rätten avgör målet

  Rätten består i de flesta fall av två domare varav en ordförande som är rådman och lagfaren jurist samt ett tekniskt råd som har en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning inom det specialområde som målet gäller.

  I komplicerade mål och i överklagade tillståndsmål enligt miljöbalken kan rätten utökas med ytterligare två särskilda ledamöter.

 5. Du får domen skickad till din adress

  Mark- och miljödomstolen meddelar domen. Den skickas till dig som har överklagat och till berörda motparter.

Publicerad
2019-11-04
Uppdaterad
2019-11-04