Vad mer kan jag skicka in för att förvaltningsrätten ska ändra det överklagade beslutet?

Förvaltningsrätten ger inte juridisk rådgivning och ger heller inte några besked på förhand om vad avgörandet kommer att bli. 

Men du kan alltid skicka in underlag på eget initiativ till förvaltningsrätten. Du behöver dock inte skicka in sådana handlingar som myndigheten som fattade det överklagade beslutet redan har fått. Dessa handlingar har förvaltningsrätten tillgång till.

Om du har ett ombud eller biträde ska du skicka hantlingarna via ombudet eller biträdet.