Jag har fått en skrivelse från förvaltningsrätten där det står att jag "ges tillfälle att yttra mig" inom en viss tid . Måste jag yttra mig?

Att förvaltningsrätten gett dig tillfälle att yttra dig i målet innebär att du har möjlighet att yttra dig, men inte att det är ett krav.