Vad händer om jag inte yttrar mig i tid?

Om du inte yttrat dig inom tiden som angetts i skrivelsen från förvaltnings­rätten kan förvaltningsrätten ändå komma att avgöra målet.