Kan jag få pengar i förväg för att kunna resa till den muntliga förhandlingen?

Du kan i vissa fall få hjälp med biljetter för att resa till förvaltningsrätten redan innan förhandlingen. Kontakta förvaltningsrätten om du behöver hjälp med detta.