Kan jag få ersättning för att vara med på en muntlig förhandling?

Ersättning till part ges endast i undantagsfall. Vid den muntliga förhandlingen frågar oftast ordföranden om du har haft några kostnader som du vill ha ersättning för. Vänd dig till förvaltningsrätten om du har frågor om ersättningar av olika slag.