Kan jag få komma till förvaltningsrätten och lägga fram de skäl jag har för mitt överklagande?

Du har alltid rätt att begära att förvaltningsrätten håller en muntlig förhandling dit du och din motpart får komma och muntligen lägga fram er sak för förvaltningsrätten. Du kan begära muntlig förhandling genom att ringa eller skriva till förvaltningsrätten.