Så överklagar du LSS-beslut

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, finns för att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Är du inte nöjd med ett beslut enligt LSS kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten avgör bara om du har rätt till ett visst stöd eller inte. Om förvaltningsrätten kommer fram till att du har rätt till stöd skickar de tillbaka ärendet till kommunen, landstinget/regionen eller Försäkringskassan.

I en del fall kan du överklaga om du anser att insatserna som du får inte är tillräckliga.

Så gör du för att överklaga

I beslutet som du har fått från myndigheten står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått del av beslutet. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet.

Nedan följer några generella steg för hur du kan göra för att överklaga ett myndighetsbeslut till domstol:

 1. 1

  Skriv ett brev. Det bör innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

  Bifoga:
  • Bevis som du vill hänvisa till och vad du vill styrka med dessa bevis.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.

 2. 2

  Underteckna

  Brevet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud. Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Bifoga fullmakt.

 3. 3

  Skicka in

  Skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommit till förvaltningsrätten meddelar de dig via brev att överklagandet kommit in.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men, om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det.

Uppdaterad
2019-09-15