Så överklagar du skattebeslut

Om du är missnöjd med ett beslut om skatt – vare sig det handlar om inkomstskatt, fastighetstaxering, moms eller någon annan skatt – kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Det kan du göra både som privatperson och som företagare.

Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska skicka det till Skatteverket.

Skatteverket omprövar beslutet som du har överklagat. Om de inte ändrar sitt beslut efter att du överklagat lämnar de ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Så gör du för att överklaga – steg för steg

I beslutet som du har fått från Skatteverket står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar du behöver skicka med eller om du ska använda en särskild blankett.

Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet.

 

 1. 1

  Fyll i Skatteverkets blankett eller skriv ett brev. Väljer du att skriva ett brev bör det innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • privatpersoner: ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (gäller privatpersoner).
   företag/organisationer: företagets/organisationens namn, organisationsnummer, namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress

  Bifoga:

  • Bevis som du vill hänvisa till och vad du vill styrka med dem.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.
 2. 2

  Underteckna

  Brevet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud. Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Bifoga fullmakt.

 3. 3

  Skicka in

  Skicka ditt överklagande till Skatteverket. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommer in till  förvaltningsrätten meddelar de dig det via brev.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men, om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det.

Uppdaterad
2019-09-15