Uppfyller du kraven för att få rättshjälp?

Det är alltid domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte. Denna guide ger en viss insyn i hur reglerna ser ut.

Gäller rättshjälpen dig som privatperson?

Du kan ha rätt till rättshjälp.

Då har du troligtvis inte rätt till rättshjälp. I undantagsfall kan en företagare eller näringsidkare få rättshjälp.

Handlar det om en tvist om pengar? I så fall hur mycket?

Du kan ha rätt till rättshjälp.

Då kan du antagligen inte få rättshjälp. Som regel får du inte rättshjälp om tvisten handlar om ett värde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp.

I så fall kan du ha rätt till rättshjälp. Det beror på hur komplicerat ditt ärende är. Du får vanligtvis inte rättshjälp för ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder, till exempel ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet eller för upprättande av handlingar som självdeklaration, testamente, äktenskapsförord, bouppteckning eller gåvohandling. Prata med en advokat eller jurist som kan göra en bedömning.

Gäller det ett brottmål eller ett förvaltningsärende?

Du får inte rättshjälp om du i stället kan få hjälp genom en offentlig försvarare eller ett offentligt biträde. Gäller det ett brottmål vänder du dig direkt till polisen eller domstol.

Du kan ha rätt till rättshjälp.

Har du en försäkring med rättsskydd?

Har du ett rättskydd genom någon av dina försäkringar kan du inte få rättshjälp. Då ska i stället rättsskyddet täcka delar av dina kostnader. Kontakta ditt försäkringsbolag!

Du kan ha rätt till rättshjälp.

Då har du antagligen inte rätt till rättshjälp. Lagen säger att om du inte har en försäkring men borde haft det så krävs det särskilda skäl för att du ska få rättshjälp. Ett skäl kan till exempel vara att du inte haft råd med en försäkring eller att du nyligen flyttat hemifrån och inte hunnit skaffa en försäkring.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring.

Hur stort ekonomiskt underlag har du?

Du har inte rätt till rättshjälp.

Du kan ha rätt till rättshjälp. Beroende på hur din ekonomi ser ut behöver du betala en rättshjälpsavgift som är en viss procent av kostnaden för ditt ombud. Är du underårig och saknar inkomst kan du slippa avgift helt.

Har du haft rådgivning hos en advokat eller jurist?

I många fall kan det räcka med rådgivning. Beslutar ni er för att gå vidare fyller ni tillsammans i blanketten "ansökan om rättshjälp".

För att kunna få rättshjälp krävs det att du först har fått rådgivning av en advokat eller annan jurist i minst en timme. Rådgivningen ges mot en bestämd avgift enligt rättshjälpslagen i upp till två timmar.

Publicerad
2019-11-05
Uppdaterad
2019-11-05