Vad kostar det?

Ansökningsavgift - 2 800 kronor
Använd vår betaltjänst.          

Kungörandeavgift - 3 000 kronor
Vid en ackordsförhandling ska företaget betala för kungörelsen. Kungörandeavgift betalas in till bankgiro 5128-8272.